• +90 262 751 12 70 (Pbx)
  • +90 262 751 04 97
  • shipping@ahtankercilik.com

Faaliyet Alanı

Şirket muhtelif tonaj ve evsafta deniz tankerleri satın alarak, inşa ettirerek veya kiralayarak bunları yurt içi ve/veya uluslararası ham petrol, petrol ürünleri, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, katı,sıvı, sıvılaştırılmış her nevi maddenin deniz nakliyatında kullanmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur.