Vizyon & Misyon

VİZYON

AYGAZ A.Ş.ye ait dolum tesislerimizin ihtiyacı olan tüm LPG gazını kendi gemilerimizle taşıyabilmek.

MİSYON

LPG’yi çevreye duyarlı bir şekilde, emniyetli ve optimum maliyet ile zamanında tesislerimize ve/veya alıcıya ulaştırabilmektir. Tüm operasyonlarımızın ISM Code, ISO 9001:2008,ISO 14001, SOLAS, MARPOL ve IGC Code kurallarına tam uygunluğu önceliklerimiz arasındadır.